Polonez News Canada official website

Oszczędzanie a inwestowanie, co to tak naprawdę znaczy i czy stać nas na to?

W ostatnim numerze wyjaśniałam, jak można łatwo nauczyć się oszczędzać. Teraz opowiem, jak można zaoszczędzone pieniądze inwestować. Do- brzy inwestorzy znają nieodłą- czne ryzyko związane z inwestowaniem. Rozumieją swoje plany i analizują oczekiwane zyski. Wszyscy słyszeliśmy powiedzenia, „zaoszczędź na cza- rną godzinę” i „zainwestuj w swoją przyszłość”. Oba są czymś, o czym większość z nas prawdopodobnie nie myśli zbyt wiele. Gdy jesteśmy młodzi mamy przed sobą dużo czasu, ale niestety wtedy mamy co innego w głowie. Dlatego właśnie tu i teraz powinniśmy zacząć o tym myśleć i sprawdzić jak nasze pieniądze rosną, niezależnie od tego, czy osz- czędzamy, czy inwestujemy.


Jakie mamy opcje?
Jesteśmy prawie skazani na tradycyjne konto bankowe, gdzie niestety nie ma żadnego zysku. Możemy oszczędzać poprzez zakup obligacji państwowych, funduszy rynku pieniężnego lub na GIC, czyli inaczej lokatach terminowych, które znamy z Polski, musimy jednak pamiętać, że tutaj działają one trochę inaczej. Mamy tez wybór inwestowania, gdzie odsetki są znacznie wyższe, ale nie gwarantowane. Do wyboru mamy tutaj akcje notowane na giełdzie, towary, waluty obce, metale szlachetne, kamienie szla- chetne, antyki, dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie. Podczas gdy niektóre rzeczy, takie jak 20-letnie wino francuskie lub obraz Jana Matejki, można uznać za inwestycję, ten nowy luksusowy samochód, na który masz oko, prawdopodobnie nie jest. Mamy tez opcje inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne na których odsetki są doliczane procentem składanym codziennie, nie tak jak na kontach oszczędnościowych, gdzie mamy procent prosty doliczany na koniec terminu.


Ryzyko
Oszczędności w federalnie ubezpieczonych instytucjach finansowych niosą ze sobą bardzo małe ryzyko. W mało prawdopodobnym scenariuszu, w którym bank upada, pieniądze klientów są bezpieczne do 250 000 USD. Obligacje osz- czędnościowe/państwowe są emitowane przez rząd i również niosą ze sobą niewielkie ryzyko. Inwestycje na giełdzie są z natury ryzykowne, ponieważ cena jest oparta na codziennych zachowaniach ryn- ku. Nie ma gwarancji. Fundusze inwestycyjne dzielą ryzyko między różnymi firmami i branżami, więc są mniej ryzykowne. Jeśli akcje jednej firmy spadną, cała inwestycja nie zostanie naruszona. Inne inwestycje, takie jak nieruchomości, złoto, tanie akcje lub prywatne firmy, są zagrożone znacznie wyższym ryzykiem niż oszczę- dności na GIC.


Oprocentowanie
Otwierając konto oszczędnościowe z góry wiadomo, że oprocentowanie, chociaż nie zawsze jest gwarantowane, jest bardzo niskie, jednocyfrowe. Z drugiej strony inwestycje mają znacznie wyższy potencjał zysków. Akcje notowane na giełdzie mogą w krótkim czasie podwoić się, a nawet potroić. Złoto może wywindować do góry lub spaść na łeb na szyje. To my musimy zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny, czyli rozłożyć pieniądze na różnego rodzaju inwestycje, aby zmaksymalizować zwrot i zminimalizować ryzyko. Oczywiście najlepiej mieć pod ręką kryształową kulę.


Płynność gotówkowa, czyli dostęp do naszych pieniędzy
Kiedy wpłacamy na swoje konto oszczędnościowe lub konto czekowe to pożyczamy bankowi swoje pieniądze. Bank obiecuje ją zwrócić, gdy dokonamy wypłaty. Jeśli mamy pożyczkę lub kartę kredytową w tym samym banku lub unii kredytowej, instytucja finansowa może zabrać nasze oszczędności, jeśli nie spłacimy pożyczki. Konto oszczędnościowe jak na przykład GIC nie jest tak płynne jak gotówka na koncie czekowym. Możemy też spodzie- wać się utraty odsetek w momencie, kiedy zdecydujemy się wypłacić gotówkę wcześniej niż ustalony termin. Inwestycje różnią się płynnością. Jeśli chodzi o akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne, zamiana na gotówkę może potrwać dzień lub dwa, ponieważ musza być najpierw sprzedane i zamienione na gotówkę. Inne inwestycje, takie jak antyki i dzieła sztuki, nieruchomości, mogą potrwać miesiące, zanim uzyskamy żądaną cenę.


Różnica pomiędzy GIC a Funduszami Inwestycyjnymi /Powierniczymi
GIC (gwarantowany certyfikat inwestycyjny) ma miejsce wtedy, gdy pożyczamy pieniądze bankowi na określony czas, a bank zgadza się zapłacić ci określony procent odsetek w zamian. Fundusz inwestycyjny/powierniczy to pula pieniędzy, którą zarządzający fundu- szem menedżerowie, inwestują w znane i odnoszące sukcesy duże firmy lub korporacje. Pula ta jest rozłożona pomiędzy nie tylko różne firmy, ale także pomiędzy rożnego rodzaju przemysł i branże. Dodatkowo w wielu rodzajach funduszy wypłacane są nam dywidendy. W niektórych funduszach pieniądze lokowane są w państwowych obligacjach, więc mamy wybór jakiego rodzaju fundusze chcemy posiadać w naszym portfolio. Fundusze inwestycyjne mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie, podczas gdy GIC nie. GIC oferują przewidywalny i stały dochód i są gwarantowane, pod warunkiem, że nie wypłacimy pieniędzy przed terminem i inflacja nie przewyższy procentu gwarantowanego (co raczej jest niemożliwe, ponieważ inflacja sięga 3%, gdzie oprocentowanie na GIC często nie przekracza 2%). GIC nie posiada ni- kogo kto zażąda na bieżąco inwestowanymi środkami, po prostu jest zagwarantowany procent i tyle. Fundusze inwestycyjne natomiast są bardziej zdywersyfikowane. Są one mniej czasochłonne niż posiadanie i inwestowanie w pojedyncze akcje. Jednak nama- wiam do poczytania i zaciągnięcia różnych opinii na temat konkretnych funduszy zanim zdecydujemy się zainwestować. Jest ogromna liczba funduszy dostępnych na rynku, ale większość z nich jest dostępna poza bankiem poprzez firmy inwestycyjne. Należy pamiętać, że pieniądze zainwestowane w tzw. bezzwrotne GIC są zablokowane na określony czas i jeśli okaże się ze musimy je wypłacić wcześniej, będziemy musieli zrezygnować z odsetek i zapłacić kare. Fundusze inwestycyjne funkcjonują inaczej, nie maja terminów blokowania pieniędzy, przy wypłacie zawsze doliczane są bieżące zyski. Musimy tylko pamiętać o opłatach za nadzorowanie funduszami, które są doliczane na koniec roku rozliczeniowego, ale w porównaniu z zyskami są one minimalne. Na temat tych opłat i kosztów oraz różnych rodzajów funduszy i jakie konta możemy wykorzystać opowiem w następnym numerze Polonez.

Beata Cieślak-Szewczyk

SŁOWNICZEK:
Government bond – obligacje państwowe, gwarantowane, wydawane przez rząd prowincjonalny lub federalny
Liquidity – przepływ gotówki, inaczej możliwość szybkiej zamiany zainwestowanych pieniędzy na gotówkę.
GIC (guaranteed investment certificate) – rodzaj konta oszczędnościowego, zazwyczaj w banku. Wygląda ono tak, pożyczamy pieniądze bankowi na określony czas, a bank zgadza się zapłacić ci określony procent odsetek w zamian.
Stocks – akcje notowane na giełdzie.
Commodities – towary.
Foreign currencies – waluty obce.