Polonez News Canada official website

Od wydawcy – o debiucie poetyckim

Jest to wyjątkowa chwila zarówno dla Pani Ewy Jankowskiej Twórcy – w tym przypadku Kanadyjki polskiego pochodzenia – objawienia talentu poetyckiego po latach hibernacji zaznaczonej karierą w profesjonalnym modelowaniu w Kanadzie, USA, Francji i we Włoszech, a także dośwadczenia zawodowego związanego z dziedziną poradnictwa.
Zaowocowało to niezwykłą fuzją obudzenia i otwarcia poetyckiego wnętrza Madame Jankowskiej na łamach Polonez News Canada – polonijnego periodyku. Oczywiście – z wielkim drżeniem przedstawiamy ten debiut – bez zważania na tzw. krytyków literackich, a zwracając uwagę na wartości życia i miłości przez pryzmat kobiecej percepcji światów: mężczyzny, dzieci i rodziny tudzież ludzi, a także emocjonalnych stanów oraz poszukiwań i rozważań dojrzałej Kobiety.
Marek Józef D. Gołdyn – Wydawca

From The Publisher
To be a Witness of a New Poetic Star being born – a talented Eva Jankowski – a Canadian a Polish artist with her path in professional modeling: Toronto, Paris, Milan and New York and also in counseling – simply it is a magic in making this possible.
After so many years of gathering and observing people – quite often a very complicated Process – Eva has a unique gift of opening minds and hearts without any judgment, calling this a Healing process of Heart and Mending a Soul. And the next step is here: Madame Jankowski has untapped her spring of feminine beauty and wisdom and asking both, women and men, to start paying attention to their feelings. She can give some direction in her poems for searching for true LOVE but she makes sure that the definition should be simple and straightforward without the noise of today’s World bombarded with glittery and shallow values of visual attractiveness which sometimes could become a trap for young and teenage girls.
What could be more rewarding for this Publisher? I am inviting all Readers of Polonez News Canada to immerse in the Premiere publication of Poems and Photos created skillfully with personal attention to each word, bringing a vibration to our feelings and thoughts:
Here is for the very First time:
“I was in the circuit with all those models beginning their career. But not matter because I left because I was not ready. But I learnt a lot”.
Eva Jankowski.
With a very special thanks and for co-operation and understanding, and inspiration.
Marek J. D. Goldyn – Publisher