Polonez News Canada official website

EWA JANKOWSKA

Kanadyjka – Polka – Poetka – Polish – Canadian

Polonez News Canada: Debiuty Literackie – Poetic Debut

Jest to wyjątkowa chwila zarówno dla Pani Ewy Jankowskiej,Twórcy- w tym przypadku Kanadyjki polskiego pochodzenia – objawienia talentu poetyckiego po latach hibernacji zaznaczonej karierą w profesjonalnym modelowaniu w Kanadzie, Stanach, Francji i we Włoszech, a także dośwadczenia  zawodowego związanego w dziedzinie poradnictwa.

Zaowocowało to niezwykła fuzją obudzenia i otwarcia poetyckiego wnętrza Madame Jankowskiej na łamach Polonez News Canada  – polonijnego periodyka.  Oczywiście – z wielkim drżeniem przedstawiamy ten debiut  – bez zważania na tzw. „krytyków literackich”, a zwracając uwagę na wartości życia i miłości przez pryzmat kobiecej percepcji światów: mężczyzny, dzieci i rodziny tudzież ludzi, a także emocjonalnych stanów oraz poszukiwań i rozważań  dojrzałej Kobiety.

Marek Józef .D. Gołdyn  – Wydawca

To be a Witness of a New Poetic Star being born – a talented Eva Jankowski – a Canadian, a Polish artist with her promenade in professional modeling: Toronto, Paris, Milan and New York and also in counseling  – simply  it is a magic in making this possible.

After so many years of gathering  knowledge and observing people – quite often a very complicated Process – Eva has a unique gift of opening minds and hearts without any judgment, calling this a Healing process of Heart and Mending  a Soul.  And the next step is here:  Madame Jankowski has untapped her spring of feminine beauty and wisdom and asking both, women and men, to start paying  attention to their feelings. She can give some direction in her poems for searching for true LOVE but she makes sure that the definition should be simple and straightforward without the noise of today’s World bombarded with glittery and shallow values of visual attractiveness which sometimes could become a trap for young and a distraction to teenage girls.

What could be more rewarding for this Publisher?  I am inviting all Readers of Polonez News Canada to immerse in the Premiere publication of Poems and Photos created skillfully with personal attention to each word and image, bringing a vibration to our feelings and thoughts:

Here is for the very First time:

“I was in the circuit with all those models beginning their career. But not matter because I left, because I was not ready. But I learnt a lot”.

Eva Jankowski.

With a very special thanks and for co-operation and understanding, and inspiration.

Marek J. D Goldyn – Publisher

OGRÓD EDENU W NOWOCZESNOŚCI

Historia początku i końca.
Nigdy rozdzielone.
Właśnie zostały przyciemnione.
Jaźń zagubiła się w iluzji.
Dziś na nowo przeżywamy
symbole czasu.
Tak samo jak ja wam,
moja miłości.
Nigdy cię nie zostawiłem.
Jestem zawsze z tobą.
Trzymając cię.
Kochając Cię.
Jakbyśmy nigdy nie wyszli.
Czy pamiętasz mój dotyk?
Czy pamiętasz mój uśmiech?
Pamiętasz mój pocałunek.
Nigdy nie przestałem cię kochać, moja miłości.
Wróć do domu, jesteśmy jednym.
Jak gwiazdy na nocnym niebie.
Skieruj mnie do siebie.
Pamiętam was wszystkich, jakby to było wczoraj, kochanie.
Nic się nie zmieniło, ale czas się powtórzył .
Mogę cię znowu znaleźć.

WYBIERAM SWOJĄ WOLNOŚĆ

Wybieram swoją wolność.
Wolność bycia sobą,
wyrażania siebie,
wędrowania, jak mi się podoba.
(wędrowania wedle własnego upodobania)
Jestem podekscytowana.
Cenię swoją seksualność i mam władzę nad tym,
jak ją przeżywam.
Jestem liderem.
Dokonuję wyborów.
Kocham, bo jestem miłością.
Chodzę zgodnie z prawdą.
Wierzę w miłość.
Wierzę w siebie.
Wierzę w Ciebie.
Aby być w zgodzie z moimi najgłębszymi wartościami,
moje wybory muszą odzwierciedlać
moje wartości w KAŻDEJ sytuacji.
Moja dusza nieustannie rozszerza się na zewnątrz,
aby wyrazić i doświadczyć bezgraniczności.
Żyję życiem ekspansji,
a nie życiem skurczów,
naznaczonym strachem,
poczuciem winy i presją społeczną.
The Wild Woman jest stale w fazie ekspansji.
W życiu osobistym, w karierze,
w samym sercu mojego istnienia,
nieustannie się rozwijam.
Jestem dziką kobietą.
Obudziłam się.
Rozumiem swoją wartość.
Nigdy nie lekceważę swoich umiejętności
tworzenia najlepszej wersji siebie.

THE GARDEN OF EDEN IN THE MODERN

The story of the beginning and the end.
Never separated.
They just got dimed.
The self got lost in the illusion.
Today we relive the symbols of time.
As so do I do on to you my love.
I never left you.
I am always with you.
Holding you.
Loving you.
Like we never left.
Do you remember my touch.
Do you remember my smile.
Do you remember my kiss.
I never stopped loving you my love.
Come home we are one.
Like the Stars in the midnight sky.
Direct me to you.
I remember all of you like it was yesterday my love.
Nothing changed but time repeated it self so I could find you again.

WOMAN OF THE LIGHT

An awekened  woman Ignites the  fire in her soul.
Her independence drives her into her light.
As she Ignites passion into her world.
With the wisdom of her inate self.
See see’s the world through the center of her heart
creating a burning flame of love
For all she is and does. 
Unconditional she is a woman of the light.
As darkness sways her perception
She never let’s go of her enlightenment 
She is a hero of her story. 
She sees you for your truth.
And reminds you of your beauty. 
As she dances through life with her 
Kind of love. 

How do you become a self actualized person?

How to work toward it.
Practice acceptance. Learning to accept what comes as it comes can help you achieve
self-actualization. …
Live spontaneously….
Get comfortable with your own company….

The mystery of a woman.

She is intriguing.
She is courage and strength.
She is playful and organized.
She is wild but sweet.
She is sensual and sexy she believes in a love story.
She will hold your hand in troubles.
She will always think of you.
She always listens and she always see’s you.
She may have a temper at times and will use it to protect or
push things through,
But when a woman feels loved she will never stop loving you.
She is pure love she was created from the other half of you.

Photographer: Eva Jankowski
Author: Eva Jankowski