Polonez News Canada official website

Czy warto założyć RESP?

Plan na pokrycie kosztów wyższej edukacji

Dzisiaj odpowiem na pytanie nurtujące pewnie niejednego rodzica. Czy warto założyć plan RESP? Tak, warto, zawsze warto oszczędzać, otrzymać dodatkowe pieniądze proponowane przez rząd, aby być przygotowanym na wydatki związane ze studiami. Wyjaśnię dlaczego. Ale od początku…
Jestem finansowym profesjonalista i pomagam zrozumieć oraz dokładnie poznać kanadyjski system oszczędzania na różne cele oraz różnego rodzaju ubezpieczenia.
Nikt nic nie wie
Kiedy przyjechałam do Kanady w 2005 roku byłam w wielkim szoku, że przeciętna osoba mało albo wcale nie wie jak tutaj działa system emerytalny. Nikt nie potrafił mi wytłumaczyć, dlaczego większość osób posiada polisę na życie, jakie są rodzaje tych polis. Nie miałam też pojęcia, gdzie się udać, aby uzyskać te informacje. Nikt, z kim wtedy rozmawiałam, nie wiedział wystarczająco dużo o finansach. Wszyscy mówili tylko o kupowaniu nieruchomości, nic o emeryturze lub o jakimś oszczędzaniu dla dzieci na wyższą edukacje.
Jako nowicjuszowi zajęło mi wiele lat, aby wszystkiego się dowiedzieć. Na szczęście spotkałam specjalistę ds. finansów, który udzielił mi więcej informacji na temat planu oszczędzania na edukację dzieci (RESP). Wtedy też zdecydowałam się założyć RESP dla mojego syna, który miał wtedy 12 lat.
Im wcześniej tym lepiej
Żałuję, że nie dowiedziałam się o tym wcześniej. Niestety ciągle nie wiedziałam, jak ważny jest plan edukacji i jak faktycznie działa. Kilka lat później zostałam profesjonalistą finansowym z licencjami zarówno w zakresie inwestycji jak i ubezpieczeń. Wtedy też zdecy- dowałam, że będę osobą, która będzie pomagać, uczyć i dostarczać informacji, które nie są łatwe do znalezienia. Będę pomagać osobom nowo przybyłym do Kanady, aby mogły łatwo zrozumieć różnice między krajem, z którego pochodzą a Kanadą.
Teraz rozumiem, jak ważne jest bardzo wczesne rozpoczęcie kompleksowego planowania finansowego. Wracając do tematu czy warto otworzyć RESP. Wyjaśnię, jak działa RESP, czyli w wolnym tłumaczeniu Zarejestrowany Plan Osz- czędności na Edukację.
Kto może otworzyć RESP
Każdy dorosły posiadający SIN może otworzyć konto RESP dla dziecka posiadającego SIN, np. rodzice, opiekunowie, dziadkowie, inni krewni lub przyjaciele. Nie tylko można otworzyć plan dla dziecka, ale także można również wskazać siebie lub inną osobę dorosłą jako beneficjanta. RESP pozwala dorosłym uzyskać odsetki na ich RESP bez płacenia podatku pod warunkiem, że wpłaty są inwestowane a nie są np. na zwykłym koncie oszczędnościowym lub na planie grupowym, gdzie raczej żadnych wielkich odsetek spodziewać się nie można.
Jaki jest limit RESP
Można otworzyć RESP bez posiadania konta bankowego. Jest też limit, ile można wpłacić przez całe życie, ale nie ma limitu na odsetki, czyli na końcową sumę.
Limit wpłat dokonanych to $50,000. Wiem jednak z własnego doświadczenia, że jest to za mało, aby pokryć koszt studiów na przeciętnym uniwersytecie w Ontario (chyba że dziecko myśli o Collage wtedy koszt jest o wiele mniejszy). Mój syn właśnie składa dokumenty na różne uniwersytety i wiem jaki jest koszt. $50,000 wystarczy może na pier-wsze dwa lata studiów (wliczając czesne, akademik i inne koszty utrzyma- nia), dlatego też pragnę zachęcić, właściwie namówić, rodziców i dziadków, aby zaczęli oszczędzać bardzo wcześnie na edukacje w szkołach wyższych.
Pamiętajcie, aby mieć stały wgląd na to w jaki sposób pieniądze są inwestowane i mieć pewność że dodana zostanie maksymalna kwalifikowana kwota dodawana przez rząd.
Co daje rząd
Na rządowe dodatki składają się tak zwane: Canada Education Savings Grant (CESG) oraz Canada Learning Bond (CLB). Zawsze można sprawdzić, czy uzyskało się maksymalna kwotę. RESP można zainwestować na wiele różnych sposobów, np. przez rożnego rodzaju fundusze inwestycyjne, kupując akcje na giełdzie, w zależności od tolerancji ryzyka inwestującego.
Indywidualnie – nie grupowo
Stanowczo odradzam współpracowania z firmami, które nazywane są tutaj „Scholarship companies”, ponieważ posiadają grupowe plany RESP. W związku z tym, że wiele osób uczestniczy w tym planie, beneficjant dzieli się łącznymi dochodami inwestorów z wieloma dziećmi w tym samym wieku. Plany grupowe mają zwykle więcej ograniczeń i zasad niż inne plany. Zwykle w planach grupowych są dodatkowe opłaty, takie jak opłaty depozytowe, ubezpieczenie i opłaty za jednostki. W kon- se kwencji oznacza to, że nie wszystkie wpłaty są inwestowane i nie ma gwarancji, ile dziecko otrzyma w momencie, kiedy trzeba będzie zapłacić czesne.
Plany indywidualne lub rodzinne są bardzo proste i posiadają tylko jednego beneficjenta lub beneficjentów spokrew- nionych, czyli rodzeństwo.
Wiedza przede wszystkim
Jeśli posiadamy już plan RESP, bardzo ważne jest, aby uzyskać drugą niezależną opinię na temat tego, jak inwestowane są pieniądze Naszego dziecka na Jego edukację, czyli w Jego przyszłość. Zawsze jest możliwość zmiany i transferu do innej instytucji, takie jest nasze prawo.
Z mojego doświadczenia wynika, że większość z nas otwiera konto bez wystarczającej wiedzy o tym, jak i gdzie nasze wpłaty są inwestowane, i niestety w większości przypadków dowiadujemy się ze pieniądze nie przyrastają, kiedy jest już za późno. Nie wiemy, ile po- winniśmy wnieść, czyli wpłacać rocznie lub miesięcznie, aby zmaksymalizować wysokość rządowych grantów; nie wiemy, ile w rzeczywistości będziemy potrzebować, a w RESP są pewne ograniczenia. Są dodatkowe możliwości, aby oszczędzić więcej dla naszej pociechy na studia, ale trzeba zacząć planować wcześnie.
Kto pyta nie błądzi
Niestety nikt tak naprawdę nigdy nam nie wyjaśnił łatwymi do zrozumienia słowami, jak działa RESP. A niestety boimy się pytać. Dlaczego? Nie wiem. Po prostu wierzymy w słowa, które usły szymy. Moją sugestią i rekomendacją jest, aby co najmniej raz lub dwa razy w roku kontaktować się z osobą, która zarządza naszymi pieniędzmi, aby skonsultować i sprawdzić czy inwestycja prawidłowo przyrasta, mam tutaj na myśli odsetki. Powinniśmy tez czuć, że ta osoba to osoba, której priorytetem jest nasze dobro. W ten sposób zawsze jest czas na wprowadzenie pewnych zmian, jeśli zajdzie taka potrzeba, a jest to zawsze możliwe.
Pamiętaj, że to Ty powinieneś mieć kontrolę nad swoimi finansami i ostateczna decyzja należy do ciebie pod warunkiem, że masz odpowiednia wiedzę. Mam nadzieję, że choć trochę rozwiałam wątpliwości na temat RESP. Jeśli maja państwo jakiekolwiek pytania proszę dzwonić do redakcji lub bezpośrednio do mnie. W każdym numerze Polo- neza będę wyjaśniać i rozwiewać wątpliwości i zagwozdki związane z finansami.

Beata Cieślak-Szewczyk

Dictionary – słowniczek:
Scholarship – stypendium, jednostronne świadczenie pieniężne, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.
Beneficiary – beneficjent, obdarzony, osoba otrzymująca pieniądze lub inne korzyść
Grant – dotacja, zasiłek, darowizna, zapomoga.
Interest – odsetki, oprocentowanie
Mutual Funds – fundusze inwestycje, forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez uczestników funduszu

Little boy like a boss at the table counts money, isolated on white